Stavebná činnosť

Stavebná činnosť je rôznorodého charakteru, podľa účelu výstavby, samotnej technológie stavby a podľa požiadaviek trhu.

Firma realizuje aj kompletné výstavby na kľúč, časti stavieb, rekonštrukcie, prestavby, kúpu nebytových priestorov za účelom prestavby na bytové priestory ako hlavný dodávateľ, výstavbu nájomných bytov cez Štátny fond rozvoja bývania.

SFH, s.r.o. realizuje stavby hlavne v západoslovenskom kraji.

Prehľad zrealizovaných stavieb

Stavebná činnost podľa účelu výstavby

  • obytné stavby - rodinné domy, vily, hromadná bytová výstavba, polyfunkčné domy
  • priemyselné stavby - výrobné haly, prevádzkové objekty, administratívne budovy
  • obchodné objekty - supermarkety, obchodné kancelárie, banky, autosalóny
  • vzdelávacie objekty - školy, telocvične, ihriská
  • inžinierske stavby
  • montované betónové skelety
  • montované oceľové konštrukcie a skelety
  • tradičné murované stavby - tehla, Ytong, Porfix, betónové tvárnice
  • stavby stavané systémom VELOX
  • atď...

Stavebná činnost podľa technológií výstavby

Hľadáte odborníkov na Váš projekt?


Kontaktujte nás