Podľa účelu výstavby

- obytné stavby / rodinné domy, vily, hromadná bytová
  výstavba, polyfunkčné domy/
- priemyselné stavby / výrobné haly, prevádzkové objekty,
  administratívne budovy/
- obchodné objekty / supermarkety, obchodné kancelárie,
  banky, autosalóny/
- vzdelávacie objekty / školy, telocvične, ihriská/
- inžinierske stavby
Obecné a mestské úrady