Stavebná činnosť

Stavebná činnosť je rôznorodého charakteru, podľa účelu výstavby, samotnej technológie stavby a podľa požiadaviek trhu. 

Firma realizuje aj kompletné výstavby na kľúč, časti stavieb, rekonštrukcie, prestavby, kúpu nebytových priestorov za účelom prestavby na bytové priestory ako hlavný dodávateľ, výstavbu nájomných bytov cez Štátny fond rozvoja bývania.

SFH, s.r.o. realizuje stavby hlavne v západoslovenskom kraji a Bratislave, viď. Prehľad zrealizovaných stavieb.
Obecné a mestské úrady