S.F.H., s. r. o.

O nás 


Firma SFH - Stavebná firma Hegedűs, vznikla 2.3.1991 ako fyzická osoba, bola založená jediným majiteľom Ing. Stanislavom Hegedűsom. Od 1.1.1999 prešla na právnu formu s.r.o., kde je konateľom - riaditeľom.

Firma sídli vo vlastných priestoroch na Gúgskej ulici a jej stavebný dvor aj s betonárkou a predajňou stavebného materiálu /STAVEBNINY/ sa nachádza na Nesvadskej ceste v Nových Zámkoch.

Predmetom podnikania SFH, s.r.o. je stavebná činnosť, výroba a predaj betónovej zmesi, výroba oceľovej armatúry, prevádzka stavebných mechanizmov a obchodná činnosť.

V súčasnosti firma zamestnáva niekoľko desiatok pracovníkov v trvalom pracovnom pomere podľa požiadaviek trhu.

Organizačná štruktúra:

          *  konateľ - manažér                                    Ing. Stanislav Hegedűs
          *  konateľ                                                     Mgr. Anna Hegedűšová 

          *  THP
          *  murári
          *  tesári
          *  vodiči
          *  pomocní stavební robotníci
          *  strojník
          *  skladník
          *  zámočník

Integrovaná politika
    
 ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Logo na stiahnutie: Obecné a mestské úrady