Certifikáty


Ing. Stanislav Hegedűs, Stavebná firma Hegedűs má od marca 2004 certifikát preukázania zhody č. 1301A/04/0603/1/C/C04/ na výrobok:
- obyčajné hutné betóny triedy B15, B20, B30.

S.F.H., s.r.o. Nové Zámky bola od 16. 12.  2002 držiteľom  Certifikátu :
DIN EN ISO  9001:2000 
na systém manažérstva kvality pre oblasť :
- zhotovovanie,  rekonštrukcie a opravy stavieb
- obchod so stavebnými výrobkami 

S.F.H., s.r.o. Nové Zámky bola od 20. 03.  2008 držiteľom PQM  Certifikátu :
STN EN  ISO  9001:2001/ EN ISO 9001:2000
na systém manažérstva kvality v odbore :
- zhotovovanie,  rekonštrukcie a opravy stavieb
- obchod so stavebnými výrobkami 

S.F.H., s.r.o. Nové Zámky  je od 28. 05. 2010 držiteľom  PQM Certifikátu:
STN EN ISO 9001:2009/ EN  ISO 9001: 2008 vydaný dňa  14.03.2011 v odbore:
- zhotovovanie, rekonštrukcie , opravy stavieb a obchod so stavebnými výrobkami.

S.F.H. s.r.o. Nové Zámky je od 14. 5. 2008 držiteľom  PQM Certifikátu:  
STN EN ISO 14 001:2005  vydaný dňa 14.03. 2011 v odbore:
- zhotovenie, rekonštrukcie , opravy stavieb a obchod so stavebnými výrobkami.

S.F.H., s.r.o. Nové Zámky je držiteľom PQM Certifikátu:
STN OHSAS 18001:2009  
- zhotovenie, rekonštrukcie , opravy stavieb a obchod so stavebnými výrobkami.

S.F.H., s.r.o. Nové Zámky je držiteľom PQM Certifikátu:
STN EN ISO  10006:2004/ISO 10006:2003
- zhotovenie, rekonštrukcie , opravy stavieb a obchod so  stavebnými výrobkami.

S.F.H. s.r.o., Nové Zámky získala Certifikát Autorizovaného predajcu produktov
spoločnosti ATLAS vydaný dňa  26.11. 2009.

S.F.H. s.r.o., Nové Zámky získala Osvedčenie Autorizovanej firmy pre realizáciu produktov a systémov spoločnosti ATLAS vydaný dňa 26.11. 2009.
Obecné a mestské úrady